Od male kompanije sa tri uposlena, danas Bosna-Vet d.o.o. Zenica upošljava 15 radnika i to 5 doktora veterinarske medicine, dvoje diplomiranih ekonomista, jednog poljoprivrednog inžinjera, 6 veterinarska tehničara, jednog poljoprivrednog tehničara i jednog saobraćajnog tehničara.

više

aktuelno

SDMA

Novi parametar za ranu dijagnostiku bubrežnih oboljenja pasa i mačaka za korisnike CatalystOne analizatora

Označavanje kućnih ljubimaca sa čipovima sa BH kodom

Novi proizvod – Otoxolan kapi za uho, za liječenje upala vanjskog uha uzrokovanih bakterijama i gljivicama

PROGESTERON

Novi parametar za određivanje ovulacije za korisnike CatalystOne
analizatora.

KATEGORIJE PROIZVODA

Veterina

Agrar

Dijagnostika i laboratorij