Politika kvaliteta je izraz ukupne poslovne politike „Bosna Vet“ doo Zenica i trajnog opredjeljenja za poslovanje po načelima standarda  BAS EN ISO 9001:2015. U skladu s tim, stalno unaprjeđenje sistema kvaliteta postavljamo sebi kao trajni zadatak i obavezu radi zadovoljavanja najviših zahtjeva, potreba i očekivanja naših kupaca i saradnika. U tom cilju, utvrđujemo slijedeće principe politike kvaliteta:
CILJEVI I POLITIKA KVALITETA
Ciljevi kvaliteta „Bosna vet“ doo Zenica su:
 •  Kvalitet naših usluga nikada ne smije doći u pitanje
 • Povjerenje i zadovoljstvo kupaca naša je najveća nagrada i obaveza
 • Osigurati dugoročno, uspješno i rentabilno poslovanje „Bosna Vet“ d.o.o. Zenica
 • Osigurati zadovoljstvo uposlenih i vlasnika
 • Biti partner našim kupcima i poslovnim saradnicima u stalnom unaprijeđenju zdravlja životinja, javnom zdravstvu, sigurnosti hrane i održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Da bi se ovi ciljevi ostvarili „Bosna Vet“ doo Zenica će:
 • Uvoditi i primjenjivati najviše međunarodne, a naročito EU standarde koji garantuju kvalitet poslovanja
 • Primjenjivati BiH zakonske, tehničke i druge važeće propise
 • Osigurati kontinuirano unapređenje kvaliteta u svim poslovnim procesima
 • Permanentno obrazovati zaposlene u cilju poboljšanja nivoa znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti
 • Organizovati stručna savjetovanja o najnovijim dostignućima na poljima zdravlja životinja, javnog zdravstva, sigurnosti hrane i poljoprivredne proizvodnje
 • Biti inovativna, otvorena i lako dostupna kompanija, stabilan partner našim kupcima, klijentima i svim zainteresiranim stranama u postizanju poslovnih ciljeva i uspjeha
KVALITET JE NAŠ PUT PREMA USPJEHU I PARTNERSTVU U UNAPRIJEĐENJU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA, JAVNOM ZDRAVSTVU, SIGURNOSTI HRANE I ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

Zenica, 07.12.2017 god.