Bosna-Vet doo je bosanskohercegovačka kompanija, sa sjedištem u Zenici. Osnovana je krajem 1995. godine sa ciljem osiguranja kontinuiranog i kvalitetnog snabdijevanja zdravstvenih, veterinarskih i poljoprivredno – prehrambenih subjekata / proizvođača na prostoru BiH.

Od male kompanije sa tri uposlena, danas Bosna-Vet upošljava 15 radnika i to 5 doktora veterinarske medicine, dvoje diplomiranih ekonomista, jednog poljoprivrednog inžinjera, 6 veterinarska tehničara, jednog poljoprivrednog tehničara i jednog saobraćajnog tehničara.Pored sjedišta, preduzeće raspolaže sa skladištem veleprodaje i maloprodajnim objektom registriranim kao poljoprivredno-veterinarska apoteka.

Od osnivanja do danas, Bosna-Vet postojano raste, proširenjem naših logističkih usluga, kvalitetom roba i isporuka, a na kadrovskom planu stalno unapređujemo stručni nivo svojih specijalista redovnim školovanjem i specijalizacijama u školskim centrima svojih stranih partnera. Osim vlastitog kadra, preduzeće Bosna-Vet ulaže značajne napore u stručno usavršavanje kadrova zaposlenih u institucijama – partnerima preduzeća, organizujući seminare i radionice, sa učešćem eminentnih stručnjaka iz inostranstva i zemlje.

Pored organizovanja seminara, preduzeće Bosna-Vet po potrebi angažuje stručnjake iz različitih oblasti, koji vrše edukaciju kadrova zaposlenih u institucijama-partnerima preduzeća, praktično i u samim institucijama. Svoje odnose sa domaćim i stranim partnerima Bosna-Vet kontinuirano izgrađuje, za što je dokaz stalno povećanje ugleda i rasta naše kompanije.

Naš cilj je moderno i uspješno poslovanje za Vašu dobrobit i kvalitet Vaših usluga.