ELISA, PCR, IF, RVK testovi za dijagnosticiranje zaraznih bolesti životinja

IDEXX

ELISA testovi za dijagnosticiranje infektifnih bolesti pasa i mačaka

Analizatori fizioloških parametara u krvi i urinu životinja