ELISA, PCR, IF, RVK testovi za dijagnosticiranje zaraznih bolesti životinja

IDEXX
ELISA testovi za dijagnosticiranje infektifnih bolesti pasa i mačaka
Analizatori fizioloških parametara u krvi i urinu životinja