Od male kompanije sa tri uposlena, danas Bosna-Vet d.o.o. Zenica upošljava 15 radnika i to 5 doktora veterinarske medicine, dvoje diplomiranih ekonomista, jednog poljoprivrednog inžinjera, 6 veterinarska tehničara, jednog poljoprivrednog tehničara i jednog saobraćajnog tehničara.

[ux_products products=”14” show=”featured”]

Aktuelno