Od male kompanije sa tri uposlena, danas Bosna-Vet d.o.o. Zenica upošljava 15 radnika i to 5 doktora veterinarske medicine, dvoje diplomiranih ekonomista, jednog poljoprivrednog inžinjera, 6 veterinarska tehničara, jednog poljoprivrednog tehničara i jednog saobraćajnog tehničara.

Aktuelno

SDMA

Novi parametar za ranu dijagnostiku bubrežnih oboljenja pasa i mačaka za korisnike CatalystOne analizatora

Označavanje kućnih ljubimaca sa čipovima sa BH kodom

Kategorije proizvoda

Veterina
Agrar
Dijagnostika i labaratorij