U našem prodajnom programu možete pronaći kompletnu liniju proizvoda za mikrobiološku analizu vode zasnovanu na principu Defined Substrate Technology®proizvođača IDEXX, USA. Metoda omogućava pripremu uzorka za svega nekoliko sekundi, subjektivna očitanja rezultata testiranja su isključena. Brojanje E.coli i kolifornih bakterija DST metodom odobreno je i opisano u BAS EN ISO 9308-2.

Više doznajte pregledom našeg kataloga IDEXX VODA